CHẤT BẢO QUẢN

Chất bảo quản

ACID SORBIC

Chất bảo quản

Sodium Benzoate

Chất bảo quản

Calcium Propionate

Chất bảo quản

Potassium Sorbate

CHẤT ĐIỀU CHỈNH ĐỘ ACID

Chất điều chỉnh độ Acid

Acid Citric

Chất điều chỉnh độ Acid

Trisodium Citrate

Chất điều chỉnh độ Acid

Acid Malic

CHẤT LÀM DÀY

Chất làm dày

Konjac Gum

Chất làm dày

Carrageenan

Chất làm dày

Xanthan gum

CHẤT TẠO ĐỘ NGỌT

Chất tạo ngọt

Sucralose

Chất tạo ngọt

Acesulfame – K

Chất tạo ngọt

Aspartame

CHẤT NHŨ HÓA

Chất nhũ hóa

Mono Diglycerid

CHẤT ĐIỀU VỊ

Chất điều vị

Mỳ chính

Chất điều vị

Ethyl Maltol

Chất điều vị

I+G

HƯƠNG LIỆU