CHẤT BẢO QUẢN

Chất bảo quản

Sodium Benzoate

Chất bảo quản

Calcium Propionate

Chất bảo quản

Potassium Sorbate

CHẤT ĐIỀU CHỈNH ĐỘ ACID

Chất điều chỉnh độ Acid

Acid Citric

Chất điều chỉnh độ Acid

Trisodium Citrate

Chất điều chỉnh độ Acid

Acid Malic

CHẤT LÀM DÀY

Chất làm dày

Carrageenan

Chất làm dày

Xathangum

CHẤT TẠO ĐỘ NGỌT

Chất tạo ngọt

Sucralose

Chất tạo ngọt

Acesulfame – K

Chất tạo ngọt

Aspartame

CHẤT NHŨ HÓA

Chất nhũ hóa

Mono Diglycerit

CHẤT ĐIỀU VỊ

Chất điều vị

I+G

HƯƠNG LIỆU

Hương Liệu

Hương Mảng Mặn

Hương Liệu

Hương Mảng Ngọt

Hương Liệu

Hương Vanilla

Hương Liệu

Hương Vanillin